Pogoji uporabe

1. Pogoji uporabe spletne strani

Uporaba spletne strani “https://www.mojkrvnitlak.si” (v nadaljevanju: “spletna stran”) je odvisna od sprejetja Pogojev uporabe (v nadaljevanju: “pogoji”).

Uporabnik spleta (v nadaljevanju: “uporabnik”) z uporabo spletne strani potrjuje, da je prebral veljavne pogoje, jih brez pridržkov sprejema in se zaveže, da jih bo spoštoval. Uporabniku svetujemo, da redno spremlja pogoje, ker se lahko njihova vsebina spremeni.

2. Splošne informacije

Spletno stran https://mojkrvnitlak.si objavlja družba LES LABORATOIRES SERVIER, SAS – poenostavljena delniška družba, katere kapital znaša 34.590.852 €, registrirana pa je pri francoskem poslovnem registru družb v Nanterru pod številko 085 480 796, s sedežem na 50 Rue Carnot, 92284 Suresnes, Francija, tel. + 33 (0)1 55 72 60 00. Družba LES LABORATOIRES SERVIER je del družbe Servier.

Generalni direktor je g. Olivier Laureau.

Spletno stran  https://mojkrvnitlak.si gosti PRAXIS, družba z omejeno odgovornostjo, katere osnovni kapital znaša 7.800 €, in je registrirana pri francoskem poslovnem registru v Nanterru pod številko 321 423 204, s sedežem na 50, rue Carnot – 92284 Suresnes, Francija.

Oblikovanje in izdelava spletne strani https://mojkrvnitlak.si:
SARL Licorn Publishing
48 rue Ginguené
35000 RENNES
France

3. Intelektualna lastnina

Uporabnik potrjuje, da je vsa vsebina, ki je na voljo na spletni strani, vključno, vendar ne omejeno na besedilo, grafične elemente, fotografije, dizajn, podatke, podobe, zvočne in video posnetke, poleg strukture spletne strani, načrta za spletno navigacijo, logotipov, oblikovanja odstavkov, naslovov odstavkov, podatkovnih baz, strukture in vsebine podatkovnih baz ter blagovnih znamk (v nadaljevanju: “vsebina”) izključna last družbe LES LABORATOIRES SERVIER.

Vsebina je namenjena samo za uporabnikovo osebno informacijo, njena uporaba pa je v skladu z veljavnimi pogoji strogo omejena. Katera koli druga oblika uporabe vsebine na kakršen koli drugačen način in brez predhodnega izrecnega pooblastila družbe LES LABORATOIRES SERVIER je prepovedana in pomeni kršitev.

Blagovne znamke družbe Servier in njenih partnerjev kot tudi logotipi, ki so prikazani na spletni strani, so registrirane blagovne znamke. Kakršno koli razmnoževanje teh blagovnih znamk in logotipov, deloma ali v celoti, z uporabo elementov spletne strani brez predhodnega in izrecnega pooblastila njihovih imetnikov je prepovedana.

Uporabnik se zavezuje, da bo uporabljal spletno stran:
– v predvideni namen;
– za osebno uporabo, pri čemer so izključene vse komercialne in promocijske dejavnosti;
– v skladu z avtorskimi pravicami;
– brez uporabe spletnih robotov ali katerih koli drugih avtomatiziranih sredstev za dostop in uporabo spletne strani ter da vanjo ne bo posegal;
– tako, da ne bo poskušal kopirati ali razmnoževati njene vsebine in ne bo poskušal vplivati na spletno stran tako, da bi postala dostopna, ali jo na kakršen koli način razširjati nepooblaščenim tretjim osebam.

4. Osebni podatki

Družba LES LABORATOIRES SERVIER je v smislu francoskega zakona št. 78-17, z dne 6. januarja 1978 (t.i. francoski zakon o varstvu podatkov), ki se nanaša na informacijsko tehnologijo, datoteke in državljanske svoboščine in ki je bil spremenjen l. 2004, odgovorna za obdelavo uporabnikovih osebnih podatkov, ki so bili zbrani in obdelani v sklopu upravljanja spletne strani.

Uporabnik je seznanjen, da so njegovi osebni podatki namenjeni za storitve in osebje družbe LES LABORATOIRES SERVIER, ki je odgovorna za upravljanje te spletne strani. Družbi PRAXIS in Licorn Publishing, ki sta odgovorni za gostovanje oz. izdelavo spletnega mesta, bosta potrebovali dostop do osebnih podatkov uporabnikov za namene, ki so nujno potrebni za opravljanje njunih storitev.

V skladu s francoskim zakonom št. 78-18, z dne 6. januarja 1978, ki se nanaša na informacijsko tehnologijo, datoteke in državljanske svoboščine (t.i. francoski Zakon o varstvu podatkov) in je bil spremenjen l. 2004, ima uporabnik pravico dostopati, popravljati in brisati svoje osebne podatke, ki se obdelujejo pod vodstvom družbe LES LABORATOIRES SERVIER. Vsako od teh pravic uporabnik lahko uveljavlja, tako da piše na naslov:

Uradna oseba za varstvo podatkov
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 Suresnes Cedex
Francija

ali na elektronski naslov:
dataprivacy@servier.com

Spletna stran https://www.mojkrvnitlak.si je vključena v seznam podatkov za obdelavo, ki ga v skladu s francoskim zakonom št. 2004-801, z dne 6. avgusta 2004, o spremembi francoskega Zakona o varstvu podatkov, hrani oseba, ki je v podjetju SERVIER pooblaščena za varstvo podatkov.

5. Piškotki

Poleg osebnih podatkov (kot so ime, IP naslov itd.), ki jih uporabnik lahko predloži, lahko spletna stran uporablja tehnologijo za zbiranje določenih, z uporabnikom povezanih tehničnih informacij, kot so npr. operacijski sistem njegove naprave, vrsta spletnega brskalnika, ki ga uporablja, način kroženja podatkov itd. Piškotki se včasih lahko uporabljajo za shranjevanje podatkov, ki so povezani z uporabnikovim brskanjem po spletni strani (prebrane strani, datum in ura povezave, priljubljena vsebina itd.).

Od uporabnika se izrecno zahteva, da ob prvi povezavi na spletno stran sprejme uporabo piškotkov. Uporabnikova privolitev se šteje za veljavno do 13 mesecev.

V primeru, da uporabnik ne želi prejemati piškotkov ali obvestil o njihovi uporabi, mora upoštevati korake in priporočila, ki so navedeni v Pravilniku o uporabi spletnih piškotkov. Za podrobnejše informacije prosimo, preberite Pravilnik o uporabi spletnih piškotkov.

6. Uporaba spletne strani

Nasveti in vsebina spletne strani so namenjeni uporabniku in se ne smejo uporabljati v korist podjetja ali katere koli druge organizacije oz. za poslovne, promocijske, trženjske ali komercialne namene, razen če je navedeno drugače.
Uporabnik je seznanjen, da informacije, ki so objavljene na spletni strani, ne predstavljajo zdravniškega nasveta, še posebej pa se priporoča, naj uporabnik ne sprejema odločitev izključno na podlagi informacij, objavljenih na tej spletni strani.

Uporabnik v nobenem primeru ne sme uporabljati informacij, ki so posredovane na tej spletni strani, za postavitev diagnoze ali določitev zdravljenja. Preden sprejme kakršno koli odločitev v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, se mora posvetovati z usposobljenim zdravstvenim delavcem, ki je odgovoren za spremljanje uporabnikovega zdravstvenega stanja in zdravljenje.

Uporabnik je seznanjen, da se določena vsebina, predlagana na spletni strani, lahko nanaša na druge države s specifičnimi veljavnimi lokalnimi zahtevami.

7. Odgovornost

Družba LES LABORATOIRES SERVIER omogoča uporabnikom dostop do zdravstvenih informacij, nasveti ki jih predlaga, pa so v skladu z zakonskimi in regulativnimi zahtevami, ki veljajo za farmacevtske družbe, in zlasti z določbami francoskega zakonika o javnem zdravju.

Družba LES LABORATOIRES SERVIER ni odgovorna za uporabnikovo uporabo informacij in upoštevanje nasvetov, ki jih vključuje spletna stran in/ali na katere uporabnik naleti med brskanjem.

Izrecno je dogovorjeno, da bo družba LES LABORATOIRES SERVIER po svojih najboljših močeh spoštovala obveznost izvajanja veljavnih določil in realizacije spletne strani, ki vključuje zlasti popolnost, kakovost in izčrpnost informacij in nasvetov, predlaganih na spletni strani, ter neprekinjenega dostopa do zadevne spletne strani.

Uporabnik ne sme smatrati družbe LES LABORATOIRES SERVIER za odgovorno za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, ki je posledica uporabnikovega brskanja po spletni strani, ali za uporabo oz. nezmožnost uporabe vsebine, informacij ali storitev, ki jih predlaga spletna stran. Ne glede na vsa prizadevanja družbe LES LABORATOIRES SERVIER in njegovih ponudnikov tehničnih storitev je uporabnik seznanjen, da zanesljivosti interneta ni mogoče zagotoviti, zlasti kar zadeva varnost prenosa podatkov, neprekinjenost dostopa do spletne strani, učinkovitost glede obsega in hitrosti prenosa podatkov ter širjenje virusa.

V vsakem primeru uporabnik zlasti potrjuje, da se informacije in nasveti, ki jih družba LES LABORATOIRES SERVIER ponuja na spletni strani:

  • lahko prekinejo zaradi višje sile ali dogodkov, ki so izven nadzora družbe LES LABORATOIRES SERVIER ali za katere družba ni odgovorna;
  • lahko vključujejo tehnične ali človeške napake;
  • lahko povzročijo občasno izgubo podatkov.

8. Hiperpovezave

Ta spletna stran lahko omogoči povezave do drugih spletnih strani. Ker pa nima nadzora nad njihovo vsebino in ker se ta lahko spremeni, družba LES LABORATOIRES SERVIER ne odgovarja za vsebino, prakse ali standarde spletnih strani tretjih oseb.

Poleg tega prisotnost hiperpovezave na spletno stran tretjih oseb ne odraža nujno stališč družbe Les Laboratoires Servier, njenih zaposlenih ali njenih partnerjev. Družba LES LABORATOIRES SERVIER ne odgovarja za vsebino spletnih strani tretjih oseb, ki je dostopna prek hiperpovezav, in ne zagotavlja niti njihove vsebine niti njihove točnosti.

Dostop uporabnika do spletnih mest tretjih oseb je zato na njegovo lastno tveganje njegova izključna in popolna odgovornost in je v skladu s pogoji uporabe omenjenih spletnih strani.

9. Splošne določbe

Družba Les Laboratoires Servier si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev. Neprekinjeno brskanje in uporaba spletne strani s strani uporabnika pomeni, da je uporabnik sprejel omenjene spremembe.

V primeru da eden ali več od teh pogojev iz kakršnega koli razloga postane neveljaven, ostanejo ostale določbe v celoti veljavne.
Sedanje pogoje ureja francosko pravo tako glede oblike kot tudi vsebine.

10. Pravilnik o uporabi piškotkov

Definicija piškotkov

Piškotek je besedilna datoteka, ki jo lahko brskalnik shrani v pomnilnik vaše elektronske naprave (računalnik, pametni telefon ali tablični računalnik), medtem ko uporabljate spletne svetovalne storitve. Strežnik spletne strani pošlje besedilno datoteko v vaš brskalnik, posamezna besedilna datoteka pa vsebuje anonimni identifikator.

Ko uporabnik obišče spletno stran, se lahko namestijo različne vrste piškotkov, ki so odvisne od privolitve uporabnika:

  • začasni ali sejni piškotki, ki izginejo, ko uporabnik zapusti spletno stran;
  • trajni ali shranjeni piškotki, ki ostanejo na napravi, dokler ne potečejo ali dokler jih uporabnik z uporabo funkcionalnosti brskalnika ne izbriše;
  • piškotki, ki so namenjeni statističnemu spremljanju obiskov spletne strani.

Piškotek se ne more uporabiti za identifikacijo fizične osebe in samo izdajatelj lahko prebere ali spremeni informacije, ki jih vsebujejo piškotki.

Sprejetje piškotkov

Ob prvi povezavi se od uporabnika izrecno zahteva, naj sprejme piškotke, ki so vključeni v spletno stran. Soglasje se šteje za veljavno do 13 mesecev, razen če se uporabnik odloči zavrniti uporabo piškotkov prek menija Nastavitve brskalnika, ki se uporablja za spletno navigacijo.

Upoštevajte, da zavrnitev uporabe piškotkov ali odstranjevanje piškotkov lahko vpliva na nekatere funkcionalnosti ali strani spletnega mesta, za katere družba ni odgovorna.